Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Det alle vil ha … men hvem får det til?

Arendalsuka viste at alle politiske partier vil ha bedre rehabilitering og mer fysioterapi. Hvem får det til?


Alle politiske partier vil ha bedre rehabilitering og mer fysioterapi! Det er den korte oppsummeringen etter diverse debatter og samtaler med politikerne under Arendalsuka. Hvem får det til?

Jeg opplever et oppriktig engasjement fra alle sentrale politikere, uansett parti, for å få til en god helsetjeneste, og for at fysioterapitjenesten i kommunene må styrkes. Men de har ulike virkemidler. Det er en utfordring i det lokalstyrte Norge å få sentrale vedtak, føringer og intensjoner til å virke i den enkelte kommune, og i mine samtaler med politikerne opplever jeg at de leter etter virkemidler. De diskuterer øremerkede midler, kvalitetskrav, innføring av profesjonskrav i kommunehelsetjenesteloven igjen, helt statlig finansiering av fysioterapitjenesten, etc.

NFF har heller ikke svarene, men vi gir i disse dialogene innspill til hvordan det er mulig å få til en styrking av fysioterapitjenesten i kommunene. Av meg og andre i NFF får politikerne vite at det ikke blir mer penger til fysioterapi selv om vi legger om finansieringen. Noen må ut med mer penger, enten stat eller kommune. Vi påpeker dessuten den manglende bevisstheten og kunnskapen i mange kommuner om hva fysioterapitjenesten kan gjøre for kommunens innbyggere. Som aktuelle tiltak krever vi tydeligere kvalitets- og kompetansekrav til kommunenes rehabiliterings- og helsetjeneste, og støtter opp under tanken på øremerkede midler i en periode.

Jeg opplever at våre innspill virkelig blir lyttet til. Så får vi se hvordan disse tankene og denne viljen politikerne viser, blir tatt videre etter valget. Uansett hvem som sitter med styringen etter valget, vil vi minne dem om løftene om mer fysioterapi til befolkningen!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser