Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Brudd, mekling … og vilje til å finne en løsning

Fysioterapeuter, andre helseprofesjoner og lærere er bærebjelker i velferdsstaten. Likevel verdsettes de lavere enn arbeidstakere i de mannsdominerte yrkene. Hvorfor?


Bruddet i forhandlingene i hele offentlig sektor er et kraftig signal fra NFF og alle de andre arbeidstakerorganisasjonene. Vi forstår at den økonomiske situasjonen i Norge er annerledes nå enn for noen år siden. Men det NFF og Unio ikke forstår, er den manglende viljen til å løfte de kvinnedominerte yrkene.

Fysioterapi og de andre profesjonene som Unio organiserer, er de bærende elementene i velferdsstaten. Det er vi som bidrar til å holde folk i jobb og i produktivt arbeid. Det er vi som trener folk tilbake til jobb. Fysioterapeuter kan redusere utgiftene i andre deler av offentlig sektor.

Spørsmålet vi derfor stadig må stille, er dette: Hvorfor verdsettes fysioterapeuter, andre helseprofesjoner og lærere lavere enn de som arbeider i de mannsdominerte yrkene? Hva skal jeg formidle til unge mennesker som lurer på om fysioterapiyrket er noe for dem? At det er et fantastisk flott og viktig yrke, men dessverre lite verdsatt? Den manglende viljen til virkelig å gjøre noe med dette er årsaken til at NFF og Unio ikke kunne akseptere de tilbudene arbeidsgiver la på bordet i årets forhandlinger. Så får vi se om noe mer kommer under meklingen.

Fører ikke meklingen til et resultat før 27. mai, blir det streik. Kanskje må vi la folk få merke hva de mister når de mister våre tjenester, før Regjeringen og arbeidsgiverne ser alvoret i situasjonen?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser