Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blir det reallønnsvekst i år?

For første gang kom LO og NHO i havn uten mekling. Denne uken starter oppgjøret i offentlig sektor, med staten først ut i dag.


LO og NHO kom før påsken til et historisk forhandlingsresultat med en ramme på 2,7 % for industriarbeiderne. For første gang havnet ikke oppgjøret i privat sektor i mekling. Begge leire signaliserte før forhandlingenes start at man ønsket et meget moderat oppgjør. Hva som blir det reelle resultatet i privat sektor, vet vi ikke før de lokale forhandlingene er gjennomført og TBU-tallene foreligger, men det er grunnlag for å si at dette er et godt resultat for arbeidsgivere i privat sektor. Uansett hvilket resultat vi lander på i offentlig sektor, skal NFF og Unio ha en annen innretning på vårt oppgjør enn den lavtlønnsprofilen partene kom frem til i industrien.

Bakgrunnen for at partene trakk i samme retning i industrien, er endringene i verdensøkonomien, herunder fall i oljepris, lav kronekurs, økt arbeidsledighet og generelt et høyt lønnsnivå over tid som svekker konkurransen for norsk industri.

NFF og Unio vil fremdeles fremme krav innenfor en ansvarlig ramme. Det er store utfordringer når vi ser på lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper, ikke minst når vi ser på lønnsutvikling etter 10 år og livslønn. Selv om ikke alt kan tas igjen i et mellomoppgjør, jobber NFF og Unio for å redusere forskjellene fremover. Hvis ikke dette blir rettet opp i, vil vi ikke klare å rekruttere arbeidstakere til å bidra til å løse de utfordringene vi har i helsesektoren på sikt.

Så til mitt innledende spørsmål: Til tross for lav oljepris, høyt overheng fra i fjor og høy prisvekst forventes våre medlemmer å få en reallønnsvekst også i år, men det er grunn til å forvente et nøkternt resultat i dette mellomoppgjøret sammenlignet med tidligere oppgjør.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser