Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Bedre og smartere oppgavefordeling

Hensynet til pasientene og en rasjonell sykehusdrift krever et nytt blikk på oppgavefordeling og bruk av kompetanse.


Helseminister Jonas Gahr Støre har talt. Han vil ha justering av arbeidsfordelingen mellom yrkesgruppene på sykehus. Vi synes det er et godt grep, til pasientenes beste.

Mange sykehus har sett verdien i fysioterapeuters kompetanse for å vurdere funksjonen til pasienter med for eksempel artrose. Pasienter som er antatt å trenge operasjon, blir undersøkt av fysioterapeuter. Pasienten får da god veiledning i konkrete tiltak og øvelser de kan gjøre mens de venter på å bli operert. Pasienten blir bedre forberedt til operasjonen, og opptreningen etterpå blir enklere. I noen tilfeller ser vi også at pasientens behov for snarlig operasjon blir borte, noe det finnes belegg for i forskning.

Vi ser også hvordan fysioterapeuters kompetanse ved kontroller etter ortopediske inngrep er svært verdifull for pasientene. Leddets funksjon blir sjekket, og pasientene får konkrete råd om opptrening for å gjenvinne god funksjon. En operasjon blir ikke vellykket før funksjonen er normalisert, og slikt kommer sjelden av seg selv.

Den tradisjonelle rutinen er at ortopeden vurderer, og at det gis smertestillende medisiner i påvente av operasjon. Deretter sjekker opererende lege at inngrepet var vellykket. Denne arbeidsformen tar av sykehusets operasjonskapasitet. Vi mener at den heller ikke er optimal for pasienten.

Vi støtter sterkt helseministerens visjon på dette området. Pasientene fortjener at man ser på bruken av kompetanse med nye øyne, både på sykehus og i kommuner. Det er mye å hente på et forbedret tilbud til en lavere pris ved å bruke hver yrkesgruppe til det de er eksperter på!

Relaterte tekster:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser