Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Bedre betalt – men i en stadig tøffere ressurskamp?

Årets forhandlinger var utfordrende, men bør gi en grei inntektsutvikling for fysioterapeuter. En annen og enda større utfordring gjenstår i kommunene.


Årets forhandlinger om lønn og inntektsforhold for fysioterapeuter er stort sett i havn. Det er frivillig mekling for våre statsansatte, en enighet etter streik for våre ansatte i alle landets kommuner, og NFF har kommet til enighet med staten og KS om takstene og driftstilskuddsbeløpet for våre avtalefysioterapeuter (privatpraktiserende). Totalt sett ser vi en grei inntektsøkning, men det har virkelig vært en kamp for ikke å sakke enda mer akterut i forhold til ansatte i industrien.

Det som likevel er en enda større utfordring, er det som tegner til å være en sakte nedbygging av fysioterapitjenesten i kommunene. Tallene for 2011 for årsverk i kommunene, KOSTRA, er akkurat gjort tilgjengelig. Stikk i strid med samhandlingsreformens intensjoner ser vi en nedgang i fysioterapiårsverk på landsbasis. Med unntak av noen fylker ser vi at fysioterapidekningen per 10 000 innbyggere er lavere i 2011 enn tidligere år. Den manglende oppbyggingen har vi påpekt i mange år, men at vi skulle få se en reell nedgang året før samhandlingsreformen trådte i kraft, hadde vi virkelig ikke drømt om.

En fersk kartlegging hos våre medlemmer viser konsekvensen av dette: Ventetiden hos avtalefysioterapeuter går opp for alle kategorier pasienter. Viktigheten av å komme raskt til behandling er udiskuterbar. Konsekvensene av å måtte vente tre måneder på behandling gir seg selv.

Prioritering av de kommunale ressursene er kommunepolitikernes ansvar. Hva er det de tenker på når den tjenesten som kan holde mennesker ute av sykehus og sykehjem, og som befolkningen har krav på, nedprioriteres? Denne utviklingen har kommunene virkelig ikke råd til!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser