Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ambisiøs regjeringserklæring fra Høyre og Frp

Regjeringserklæringen fra Høyre og Frp er tydelig på et løft innen rehabilitering og krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Det er bra!


Så har vi fått et regjeringserklæring fra en Høyre/FrP-regjering. De legger opp til endrede finansieringsmodeller, både for fysioterapitjenesten, eldreomsorg og systemet med kommunal medfinansiering. Det kan se ut til at de vil at staten skal betale mer av tjenestene som skal utføres i kommunene. Det i seg selv har ikke NFF noe imot, men det spennende blir likevel om de vil budsjettere med mer penger til fysioterapitjenestene i kommunene. Det trengs en styrket tjeneste, og om det er kommunene eller staten som betaler, blir underordnet. Det blir ikke noen styrket tjeneste bare av en endret finansieringsmodell. Men vi skal være i dialog om en endret finansieringsmodell, og gleder oss til det samarbeidet.

Erklæringen er tydelig på et løft innen rehabilitering og krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Det er bra!

Når det gjelder sykefraværsarbeidet, vil de nye regjeringspartnerne innføre veiledende normerte sykmeldingsperioder. Er det klokt? Vi vet alle at samme diagnose kan arte seg svært forskjellig fra person til person. Dessuten vil en smertefull rygg være et mye større problem for en ansatt som er tømrer enn en kontoransatt som har mulighet for å kunne variere mellom å sitte og stå på jobben.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser