Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Aktiv omsorg for eldre på sykehjem

Rehabilitering og målrettet fysisk trening fremmer helsen og funksjonsnivået til beboere på sykehjem, også de eldste og skrøpeligste. Kommunene har i altfor liten grad tatt konsekvensen av dette i sine helse- og omsorgstjenester. Derfor arrangerer Norsk Fysioterapeutforbund en politisk debatt 18. august på Arendalsuka, som vi har gitt tittelen «Fra passiv til aktiv omsorg».


Når beboere på sykehjem får hjelp til å bli førlige og sterke nok til å klare mer selv, er dette til nytte og glede for beboerne og deres pårørende, og det avlaster personalet. Vi vet også at rehabilitering utført av fysioterapeuter og ergoterapeuter setter eldre i stand til å mestre flere enkle gjøremål i hverdagen. Det kan for eksempel dreie seg om å kneppe en jakke eller å ta på sko, reise seg opp fra seng eller stol, eller bevege seg mellom rom ved hjelp av rullator, uten bistand.

Fysioterapeuter driver målrettet fysisk trening av pasienter, for eksempel som ledd i rehabilitering og opptrening etter sykdom og skade. Dette er trening som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Den omfatter mennesker i alle aldersgrupper, med vidt forskjellige helseutfordringer.

For eldre mennesker på sykehjem kan selv små forbedringer i førlighet og styrke gi en lettere hverdag, større trygghet og mer trivsel. Det betyr færre tunge tak for personalet, og innsparinger på pleie- og omsorgsbudsjettene på lengre sikt.

En utbredt oppfatning er at de eldste sykehjemsbeboerne er så syke og fysisk skrøpelige at alle ressursene må settes inn på pleie, ikke på aktivisering. Dette er feil, fordi forskning og erfaringer viser at selv de skrøpeligste kan ha nytte av tilpasset fysisk trening. Det er også feil fordi mange sykehjemsbeboere er rimelig førlige og sterke for sin alder, men ikke lenger kan bo hjemme og klare seg selv uten tilsyn, på grunn av demens eller andre tilstander.

Jeg er glad for at det er bred politisk enighet om at passivitet og inaktivitet er en utfordring for sykehjemsbeboere, og at eldre har krav på rehabilitering på lik linje med andre grupper i samfunnet. Den årlige rapporteringen fra kommunene (KOSTRA) viser likevel at omfanget av fysioterapi til de fleste sykehjemsbeboere er så lite at selv en beskjeden fysisk målsetning, som å holde ved like et rimelig bra funksjonsnivå så lenge som mulig, blir vanskelig å realisere.

På debattmøtet i Arendal 18. august vil Norsk Fysioterapeutforbund spesielt utfordre politikerne på virkemidler og konkrete tiltak for en aktiv eldreomsorg i sykehjem. Hvordan tenker de at vi skal få dette til i kommunene?

Her kan du lese mer om debatten og temaet:
•    Debatt 18. august på Arendalsuka – «Fra passiv til aktiv omsorg»
•    Beboere på sykehjem skal trene (artikkel i tidsskriftet Fysioterapeuten)
•    «Målrettet opptrening er viktig - også for de aller eldste eldre» (mitt blogginnlegg i Dagens Medisin)

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser