Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Verdens fysioterapidag

8. september er verdens fysioterapidag. Temaet for årets fysioterapidag er "Fulfilling potential". Hva betyr det egentlig å oppfylle sitt potensiale? Potensiale er individuelt definert. 

Fysioterapi til «generasjon prestasjon»

Det er et økende fokus på barn og unges psykiske helse. Mange av dem som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser osv., har også smerter i hode, nakke, mage, de føler seg utmattet, har søvnvansker osv. 

Forsvar arbeidsmiljøloven!

Nå er kampanjesiden som Unio, LO og YS har laget i fellesskap, lansert. På mittarbeidsliv.no vil du finne faktisk og praktisk informasjon knyttet til Regjeringens endringsforslag til arbeidsmiljøloven.

Side 7 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser