Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Kirurgi ved kneartrose bør unngås

En ny omfattende studie gir støtte til oppfatningen om at knekirurgi ved artrose hos middelaldrende pasienter ikke er forsvarlig. Det mener danske og svenske forskere, som i sommer publiserte en såkalt metaanalyse som så på nytten og risikoen ved art ...

Direkte tilgang til fysioterapeut

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 

Offentlig spesialistgodkjenning

Ut fra behovene i kommunehelsetjenesten mener vi det er nødvendig med flere spesialiteter i fysioterapi, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Styrk skolehelsetjenesten

Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel store forskjeller i sykelighet og dødelighet.

Verdens fysioterapidag

8. september er verdens fysioterapidag. Temaet for årets fysioterapidag er "Fulfilling potential". Hva betyr det egentlig å oppfylle sitt potensiale? Potensiale er individuelt definert. 

Fysioterapi til «generasjon prestasjon»

Det er et økende fokus på barn og unges psykiske helse. Mange av dem som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser osv., har også smerter i hode, nakke, mage, de føler seg utmattet, har søvnvansker osv. 

Forsvar arbeidsmiljøloven!

Nå er kampanjesiden som Unio, LO og YS har laget i fellesskap, lansert. På mittarbeidsliv.no vil du finne faktisk og praktisk informasjon knyttet til Regjeringens endringsforslag til arbeidsmiljøloven.

Side 7 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser