Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Diffus diagnose, tydelig plage

Kroppen er en kilde til erkjennelse og innsikt når det gjelder å forstå og behandle personer med såkalte diffuse og sammensatte belastningslidelser.

Ungdom trenger psykomotorisk fysioterapi

Den er fraværende både i skolehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatriske sentre, sier Gro Cecilie Meisingseth Montarou. Hun er psykomotorisk fysioterapeut og viser blant annet til ungdomsblader som skriver om ”figurkroppen”, den ytre kroppen m ...

Kirurgi ved kneartrose bør unngås

En ny omfattende studie gir støtte til oppfatningen om at knekirurgi ved artrose hos middelaldrende pasienter ikke er forsvarlig. Det mener danske og svenske forskere, som i sommer publiserte en såkalt metaanalyse som så på nytten og risikoen ved art ...

Direkte tilgang til fysioterapeut

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 

Offentlig spesialistgodkjenning

Ut fra behovene i kommunehelsetjenesten mener vi det er nødvendig med flere spesialiteter i fysioterapi, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Styrk skolehelsetjenesten

Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel store forskjeller i sykelighet og dødelighet.

Verdens fysioterapidag

8. september er verdens fysioterapidag. Temaet for årets fysioterapidag er "Fulfilling potential". Hva betyr det egentlig å oppfylle sitt potensiale? Potensiale er individuelt definert. 

Side 6 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser