Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Fallforebygging - trening for eldre

Forebygging av fall kan bidra til at du får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet å bo hjemme lengre. På helsenorge.no finner du treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall.

Kroppen må kobles på igjen ved psykiske lidelser

I forbindelse med NRK-serien "Jeg mot meg" der unge med psykiske problemer får gruppeterapi, har det kommet en del innlegg i media, også fra leder av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi - Merete Tønder.

Diffus diagnose, tydelig plage

Kroppen er en kilde til erkjennelse og innsikt når det gjelder å forstå og behandle personer med såkalte diffuse og sammensatte belastningslidelser.

Ungdom trenger psykomotorisk fysioterapi

Den er fraværende både i skolehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatriske sentre, sier Gro Cecilie Meisingseth Montarou. Hun er psykomotorisk fysioterapeut og viser blant annet til ungdomsblader som skriver om ”figurkroppen”, den ytre kroppen m ...

Kirurgi ved kneartrose bør unngås

En ny omfattende studie gir støtte til oppfatningen om at knekirurgi ved artrose hos middelaldrende pasienter ikke er forsvarlig. Det mener danske og svenske forskere, som i sommer publiserte en såkalt metaanalyse som så på nytten og risikoen ved art ...

Direkte tilgang til fysioterapeut

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 

Side 6 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser