Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Fysioterapi til «generasjon prestasjon»

Det er et økende fokus på barn og unges psykiske helse. Mange av dem som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser osv., har også smerter i hode, nakke, mage, de føler seg utmattet, har søvnvansker osv. 

Forsvar arbeidsmiljøloven!

Nå er kampanjesiden som Unio, LO og YS har laget i fellesskap, lansert. På mittarbeidsliv.no vil du finne faktisk og praktisk informasjon knyttet til Regjeringens endringsforslag til arbeidsmiljøloven.

Side 6 av 6

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser