Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Verdens fysioterapidag 8. september

Verdens fysioterapidag nærmer seg! Dagen markeres over hele landet, og i år med et spesielt fokus på fysioterapi for eldre. Du kan bli med på å markere dagen!

Mirakelmannen på Oppdal

Når steinhoggerne på Oppdal får vondt, går de ikke lenger til legen for sykmelding. De venter til fysioterapeuten kommer.

Verdens aktivitetsdag 10. mai

10. mai er hele verdens aktivitetsdag. Bruk dagen til å finne ut hvordan du kan snike inn LITT mer aktivitet hver dag, oppfordrer kampanjen Dine30.

Fallforebygging - trening for eldre

Forebygging av fall kan bidra til at du får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet å bo hjemme lengre. På helsenorge.no finner du treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall.

Kroppen må kobles på igjen ved psykiske lidelser

I forbindelse med NRK-serien "Jeg mot meg" der unge med psykiske problemer får gruppeterapi, har det kommet en del innlegg i media, også fra leder av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi - Merete Tønder.

Diffus diagnose, tydelig plage

Kroppen er en kilde til erkjennelse og innsikt når det gjelder å forstå og behandle personer med såkalte diffuse og sammensatte belastningslidelser.

Ungdom trenger psykomotorisk fysioterapi

Den er fraværende både i skolehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatriske sentre, sier Gro Cecilie Meisingseth Montarou. Hun er psykomotorisk fysioterapeut og viser blant annet til ungdomsblader som skriver om ”figurkroppen”, den ytre kroppen m ...

Side 6 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser