Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Bytter ut medisin med trening

Trening er anbefalt som medisin for mange lidelser, blant annet hjerteproblemer. Likevel er det bare én av fire som følger anbefalt treningsprogram.

Litt mosjon kan bety mye

Om du bare mosjonerer én til to dager i uka, kan aktiviteten likevel ha stor betydning for helsa di.

Flere må betale egenandeler

Fra 1. januar 2017 er det bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling.

Trening og kosthold for et friskere liv

For ett år siden veide Aleksander (29) 125 kilo og hadde 87 pustestopp i timen hver natt. Hos Frisklivssentralen fikk han kostholdsveiledning og treningskamerater å bryne seg på.

Verdens ryggdag

Det er mange myter i befolkningen vedrørende ryggplager og siden 16. oktober er Verdens ryggdag, tenkte vi at det var på sin plass å knuse noen av disse mytene.

Verdens fysioterapidag 8. september

Verdens fysioterapidag nærmer seg! Dagen markeres over hele landet, og i år med et spesielt fokus på fysioterapi for eldre. Du kan bli med på å markere dagen!

Side 5 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser