Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Trening og kosthold for et friskere liv

For ett år siden veide Aleksander (29) 125 kilo og hadde 87 pustestopp i timen hver natt. Hos Frisklivssentralen fikk han kostholdsveiledning og treningskamerater å bryne seg på.

Verdens ryggdag

Det er mange myter i befolkningen vedrørende ryggplager og siden 16. oktober er Verdens ryggdag, tenkte vi at det var på sin plass å knuse noen av disse mytene.

Verdens fysioterapidag 8. september

Verdens fysioterapidag nærmer seg! Dagen markeres over hele landet, og i år med et spesielt fokus på fysioterapi for eldre. Du kan bli med på å markere dagen!

Mirakelmannen på Oppdal

Når steinhoggerne på Oppdal får vondt, går de ikke lenger til legen for sykmelding. De venter til fysioterapeuten kommer.

Verdens aktivitetsdag 10. mai

10. mai er hele verdens aktivitetsdag. Bruk dagen til å finne ut hvordan du kan snike inn LITT mer aktivitet hver dag, oppfordrer kampanjen Dine30.

Fallforebygging - trening for eldre

Forebygging av fall kan bidra til at du får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet å bo hjemme lengre. På helsenorge.no finner du treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall.

Kroppen må kobles på igjen ved psykiske lidelser

I forbindelse med NRK-serien "Jeg mot meg" der unge med psykiske problemer får gruppeterapi, har det kommet en del innlegg i media, også fra leder av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi - Merete Tønder.

Side 5 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser