Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Stadig flere frisklivssentraler

Nå har seks av ti kommuner frisklivssentral, og den største yrkesgruppa der er fysioterapeuter, viser en kartlegging fra SSB. 70 prosent flere personer fikk et tilbud i 2016 enn i 2013.

Hjerneslagkampanje blir nasjonal dugnad

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år. Nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.

Kloke valg til pasientens beste

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen 13. september 2018.

Fysioterapi og psykisk helse

I år handler Verdens fysioterapidag om hvor viktig fysioterapi og fysisk aktivitet kan være for menneskers psykiske helse.

Friskere barn på Arendalsuka 2018

På Arendalsuka i år inviterer Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet til en dialog om fysisk aktivitet i skolen.

Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund!

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, gir vi deg nå et tilbud om å spare flere måneders medlemskontingent ved å melde deg inn i forbundet innen utgangen av juni 2018.

Fysioterapeuter overtar kirurgoppgaver

I tidsskriftet Fysioterapeuten kan du lese om at fysioterapeuter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen undersøker skulderpasienter før operasjon. Slik kutter de ned ventelister.

Fleire vil bli fysioterapeut

I år viser tal frå Samordna opptak at 2175 søkjarar har fysioterapeututdanninga som førstevalet sitt, ein auke på kring 7 % frå 2017. Dei konkurrerer om 382 planlagde studieplassar.

PC-arbeid gir få kroniske plager

PC-arbeid kan gi akutte, kortvarige plager, men i langt mindre grad kroniske muskel- og skjelettplager. Det er konklusjonen i en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Hvem kan kalle seg fysioterapeut?

Vi ser at noen markedsfører sine tjenester overfor dyreeiere med titler som for eksempel «hundefysioterapeut». Har de rett til det?

Side 3 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser