Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Fysioterapi og psykisk helse

I år handler Verdens fysioterapidag om hvor viktig fysioterapi og fysisk aktivitet kan være for menneskers psykiske helse.

Friskere barn på Arendalsuka 2018

På Arendalsuka i år inviterer Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet til en dialog om fysisk aktivitet i skolen.

Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund!

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, gir vi deg nå et tilbud om å spare flere måneders medlemskontingent ved å melde deg inn i forbundet innen utgangen av juni 2018.

Fysioterapeuter overtar kirurgoppgaver

I tidsskriftet Fysioterapeuten kan du lese om at fysioterapeuter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen undersøker skulderpasienter før operasjon. Slik kutter de ned ventelister.

Fleire vil bli fysioterapeut

I år viser tal frå Samordna opptak at 2175 søkjarar har fysioterapeututdanninga som førstevalet sitt, ein auke på kring 7 % frå 2017. Dei konkurrerer om 382 planlagde studieplassar.

PC-arbeid gir få kroniske plager

PC-arbeid kan gi akutte, kortvarige plager, men i langt mindre grad kroniske muskel- og skjelettplager. Det er konklusjonen i en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Hvem kan kalle seg fysioterapeut?

Vi ser at noen markedsfører sine tjenester overfor dyreeiere med titler som for eksempel «hundefysioterapeut». Har de rett til det?

Nå har du direkte tilgang til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.

Aktivitet mot smerter i rygg og nakke

Har du fysisk lett, men stillesittende arbeid? I stedet for å lete etter en magisk øvelse mot smerter i rygg og nakke, så vit at den beste øvelsen er den som blir gjort, sier manuellterapeut Kjartan Fersum.

På tide å knekke myter om aldring

La ikke alderen din alene hindre deg i å drive med viktig styrke- og kondisjonstrening i eldre år. Du kan få gode råd og veiledning om et tilpasset treningsopplegg hos en fysioterapeut.

Side 3 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser