Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Ta styringen over dine kroniske smerter!

På Verdens fysioterapidag i år fokuserer fysioterapeuter verden over på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan hjelpe smertepasienter til et bedre liv.

Kommunene får flere fysioterapeuter

I bunnåret 2011 hadde kommunehelsetjenesten i gjennomsnitt 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. I 2018 hadde dette økt til 9,5 årsverk, viser nye tall fra kommunene.

Nytt utseende på frikort

Frikort egenandelstak 1 og 2 med vedtaksdato fra 7. juni 2019 har fått nytt utseende. Frikort for 2019 med vedtaksdato før denne datoen har ikke nytt design, men vil likevel være gyldige ut 2019.

Forebygging av sykefravær og frafall i arbeidslivet

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) ble inngått i desember 2018. Unio, Norsk Fysioterapeutforbunds hovedsammenslutning, deltar i tre av bransjeprogrammene i avtalen: sykehus, sykehjem og barnehager.

Pasientskade – søknad om erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar søknader om erstatning frå pasientar som meiner at dei er blitt feilbehandla eller utsette for annan behandlingssvikt.

Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, men ennå ikke medlem av Norsk Fysioterapeutforbund? Da gir vi deg kontingentfritak fram til 1. juli om du melder deg inn før 15. mai!

Bedre helsevaner og livsstil

Helsedirektoratet lanserte i januar 2019 folkehelsekampanjen "Bare du". Den tar utgangspunkt i at mange ønsker å leve sunnere, men trenger motivasjon og støtte for å greie det.

Kroppen husker

Å få kontakt med pust, følelser og kropp kan hjelpe mot psykiske plager. Ny forskning viser at psykomotorisk fysioterapi har effekt mot smerte og spenninger.

Gir gratis aktivitetstilbud til barn og unge

Flere fysioterapeuter og klinikker tilbyr nå gratis treningstime til skoleklasser i protest mot at regjeringen sier nei til én time fysisk aktivitet i skolen hver dag, skriver tidsskriftet Fysioterapeuten.

Side 2 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser