Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, men ennå ikke medlem av Norsk Fysioterapeutforbund? Da gir vi deg kontingentfritak fram til 1. juli om du melder deg inn før 15. mai!

Bedre helsevaner og livsstil

Helsedirektoratet lanserte i januar 2019 folkehelsekampanjen "Bare du". Den tar utgangspunkt i at mange ønsker å leve sunnere, men trenger motivasjon og støtte for å greie det.

Kroppen husker

Å få kontakt med pust, følelser og kropp kan hjelpe mot psykiske plager. Ny forskning viser at psykomotorisk fysioterapi har effekt mot smerte og spenninger.

Gir gratis aktivitetstilbud til barn og unge

Flere fysioterapeuter og klinikker tilbyr nå gratis treningstime til skoleklasser i protest mot at regjeringen sier nei til én time fysisk aktivitet i skolen hver dag, skriver tidsskriftet Fysioterapeuten.

Stadig flere frisklivssentraler

Nå har seks av ti kommuner frisklivssentral, og den største yrkesgruppa der er fysioterapeuter, viser en kartlegging fra SSB. 70 prosent flere personer fikk et tilbud i 2016 enn i 2013.

Hjerneslagkampanje blir nasjonal dugnad

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år. Nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.

Kloke valg til pasientens beste

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen 13. september 2018.

Fysioterapi og psykisk helse

I år handler Verdens fysioterapidag om hvor viktig fysioterapi og fysisk aktivitet kan være for menneskers psykiske helse.

Friskere barn på Arendalsuka 2018

På Arendalsuka i år inviterer Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet til en dialog om fysisk aktivitet i skolen.

Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund!

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, gir vi deg nå et tilbud om å spare flere måneders medlemskontingent ved å melde deg inn i forbundet innen utgangen av juni 2018.

Fysioterapeuter overtar kirurgoppgaver

I tidsskriftet Fysioterapeuten kan du lese om at fysioterapeuter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen undersøker skulderpasienter før operasjon. Slik kutter de ned ventelister.

Side 2 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser