Vi oppgraderer medlemsregisteret

Torsdag 19. april fra kl. 1500 får NFF installert og testet en ny versjon av medlemsregisteret, og en rekke tjenester på www.fysio.no vil da bli utilgjengelige.


Tjenester på NFFs nettsider som er knyttet til medlemsregisteret, kan helt eller delvis bli utilgjengelige fram til fredag 20. april utpå formiddagen. Det gjelder blant annet "Finn en fysioterapeut" og innmeldingsskjemaet, men også andre nettsider og funksjoner blir berørt.