Verdens fysioterapidag – bevegelse for god helse

Verdens fysioterapidag markeres 8. september hvert år, og skal generelt bidra til å synliggjøre fysioterapeutenes viktige rolle i å holde folk friske, rørlige og selvhjulpne.


Fysioterapidagen markeres verden over, av og for fysioterapeuter, med mottoet «Movement for Health». I 2017 har World Confederation for Physical Therapy (WCPT) fremmet et budskap for dagen om “Physical activity for life”, der søkelyset rettes mot fysioterapeutenes bidrag til god helse i alle aldre. Norsk Fysioterapeutforbund bruker derfor mottoet "Bevegelse for god helse" i sin markering av dagen i år.

Om Verdens fysioterapidag

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT) at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.