Verdens fysioterapidag

8. september er verdens fysioterapidag. Temaet for årets fysioterapidag er "Fulfilling potential". Hva betyr det egentlig å oppfylle sitt potensiale? Potensiale er individuelt definert. 


Det at potensiale er individuelt definert betyr at fysioterapeuter virkelig må innta en pasientsentrert tilnærming. Fysioterapeuter blir oppsøkt av alt fra små babyer til eldre mennesker, fra mennesker med store funksjonshemminger til atleter på toppnivå. Gjennom vårt fokus på fysisk aktivitet, bevegelse og individuelt tilpassede øvelser hjelper fysioterapeuter å sikre at den enkelte oppfyller sitt potensiale - samme hvilket nivå dette er på.

Mennesker med funksjonshemminger har større tendens til å være uten arbeid. En undersøkelse av funksjonshemmede i 27 europeiske land fant at 44 prosent var i arbeid, mot 75 prosent hos mennesker uten funksjonshemminger. Fysioterapeuters rehabiliteringsinnsats kan bidra til at funksjonshemmede kommer i arbeid, eller står i arbeid lenger. 

Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken sa i World Report on Disability i 2011 at rehabilitering er effektivt for å hjelpe mennesker delta og oppfylle sitt potensiale.

Rehabilitation is a good investment because it builds human capacity. It should be incorporated into general legislation on health, employment, education, and social services and into specific legislation for people with disabilities. Providing assistive technology - the responsibility of rehabilitation professionals as physical therapists - increase independence, improves particiopation, and may reduce care and support costs.

“Convincing evidence shows that some therapy measures improve rehabilitation outcomes. For example, exercise therapy in a broad range of health conditions – including cystic fibrosis, frailness in elderly people, Parkinson’s disease, stroke, osteoarthritis in the knee and hip, heart disease, and low back pain...”

“Unmet rehabilitation needs can delay discharge, limit activities, restrict participation, cause deterioration in health, increase dependency on others for assistance, and decrease quality of life. These negative outcomes can have broad social and financial implications for individuals, families, and communities.”

Fysioterapeuter har også en viktig rolle å spille i behandlingen av blant annet barnefedme, hjerte- og sirkulasjonssykdommer, diabetes, aktiv aldring og kreft.

Les mer om dette på hjemmesiden til World Confederation for Physical Therapy.

Fakta

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT) at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.