Ta styringen over dine kroniske smerter!

På Verdens fysioterapidag i år fokuserer fysioterapeuter verden over på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan hjelpe smertepasienter til et bedre liv.


Verdens fysioterapidag er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. Siden 8. september i år faller på en søndag, har Norsk Fysioterapeutforbund oppfordret medlemmene sine til å markere dagen på egnede måter fredag 6. september.

Innenfor rammen av det overordnede temaet for dagen, «Movement for Health», retter den internasjonale fysioterapiorganisasjonen WCPT i år søkelyset mot kroniske smerter. Dette er smerter som er vedvarende eller stadig tilbakevendende. Slike smerter kan vare i mange år, og er i de fleste tilfeller ikke knyttet til skader i kroppsvevet.

I informasjonen til publikum legger WCPT vekt på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet bidrar til at mennesker kan leve bedre med sine kroniske smerter.

I denne artikkelen har vi lagt ved informasjonsmateriale for pasienter og andre interesserte om hvordan mennesker med kroniske smerter kan få et bedre liv. Plakatene kan du skrive ut i A3 eller A4, og pasientbrosjyren som tosidig i A4, for bretting til firesiders brosjyre.

Fysioterapeuter er opptatt av trening mot kroniske smerter, fordi trening:

  • bevarer førlighet og smidighet.
  • er viktig for hjerte-karhelse.
  • bygger og bevarer muskulatur.
  • gir deg bedre humør og mer velvære.
  • gjør at du takler smerter bedre, og blir tryggere på å delta i ulike aktiviteter.
  • hjelper deg til å ta styring over eget liv og reduserer frykt.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Om Verdens fysioterapidag

I 1996 vedtok den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Confederation for Physical Therapy (WCPT) at 8. september skulle være Verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.