– Stortingsflertallet forhandles bort og fysioterapitjenesten svekkes

Norsk Fysioterapeutforbund er skuffet over budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene. – Pasientene og fysioterapitjenesten i kommunene betaler prisen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.


| pressemelding 5. desember 2016 fra Norsk Fysioterapeutforbund – se også http://fysio.no/Hva-mener-NFF/Pressemeldinger |

Avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2017 innebærer at regjeringens forslag om å fjerne sykdomslisten for fysioterapibehandling blir stående. Store pasientgrupper mister dermed retten de har hatt til gratis fysioterapi.

– Både Kristelig Folkeparti og Venstre ønsket i sine alternative budsjetter å la pasientene beholde denne retten, slik også opposisjonen på Stortinget ville. Sykdomslisten skjermer flere hundre tusen mennesker mot å betale egenandel. Det er for en stor del tale om mennesker med store funksjonshemninger og alvorlige kroniske sykdommer. Det er derfor både overraskende og sterkt beklagelig at sykdomslisten fjernes, sier Fred Hatlebrekke.

– Undergraver rehabiliteringsløftet
I regjeringens budsjettforslag reduseres kommunenes rammetilskudd med 175 millioner, et inntektstap som er ment å skulle kompenseres ved at kommunene tar egenandeler fra pasienter som får fysioterapi. Hatlebrekke er sterkt bekymret for hva dette vil ha å si for fysioterapitjenesten i kommunene, og dermed kommunenes evne til å bidra i opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering.

– Vi har fått høre fra mange kommuner at de ikke vil klare å kompensere inntektstapet gjennom egenandeler alene, og derfor ser seg nødt til å kutte i fysioterapitjenesten neste år. Tilbudet til befolkningen innenfor kommunal fysioterapi blir dermed ikke bare dyrere, men også svakere. Dette er svært alvorlig, og undergraver det rehabiliteringsløftet som opptrappingsplanen skulle gi, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.