Stadig flere frisklivssentraler

Nå har seks av ti kommuner frisklivssentral, og den største yrkesgruppa der er fysioterapeuter, viser en kartlegging fra SSB. 70 prosent flere personer fikk et tilbud i 2016 enn i 2013.


Selv om stadig flere kommuner tilbyr frisklivssentral, er det store regionale forskjeller i tilbudet, viser en kartlegging og analyse foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB), omtalt i tidsskriftet Fysioterapeuten. Mens for eksempel Buskerud nærmer seg full dekning, har bare en tredel av kommunene i Østfold frisklivssentraler.

Se under "Relaterte lenker" for mer informasjon om frisklivssentraler og utviklingen i tilbudet i kommunene.