Sjukehusa i Noreg har fått nye nettsider

I tråd med føremålet om pasientens helseteneste har norske sjukehus fått nye og like nettsider.


I denne videoen får du vita meir om kva informasjon pasientar, pårørande og andre kan finna på nettsidene: