Rehabilitering og covid-19 på Fysioterapidagen

Rehabilitering og covid-19 er det høyst aktuelle temaet for markeringen av Verdens fysioterapidag i år, med fokus på fysioterapeuters sentrale rolle i behandlingen og oppfølgingen av covid-19-syke.


Verdens fysioterapidag (heretter Fysioterapidagen) er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år fokuserer den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy på fysioterapeuters sentrale rolle i behandlingen og oppfølgingen av mennesker som er blitt syke av koronavirussykdommen covid-19.

Dette er hovedbudskapene våre i anledning Fysioterapidagen:

  • Trening kan være viktig for at en pasient skal komme seg igjen etter covid-19.
  • Fysioterapeuters kompetanse på bevegelse og funksjon gjør dem til gode veiledere i hvordan trening kan benyttes etter sykdommen.
  • Ved alvorlige tilfeller av sykdommen kan også helseproblemer knyttet til behandlingen gjøre rehabilitering og fysioterapi nødvendig.
  • Avstandsoppfølging (telehelse) kan gi mennesker mulighet til å få hjelp og støtte av en fysioterapeut etter sykdommen. Slik oppfølging kan være like effektiv som konvensjonelle tiltak i helsevesenet når det gjelder å bedre fysisk funksjon.

På forbundssidene våre kan du finne mer publikumsrettet informasjon på plakater og faktaark, og lese om hva Norsk Fysioterapeutforbund og våre medlemmer legger opp til av aktiviteter på Fysioterapidagen:

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Om Fysioterapidagen

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som i 2020 skiftet navn til World Physiotherapy, at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.

#fysioterapidagen2020