PC-arbeid gir få kroniske plager

PC-arbeid kan gi akutte, kortvarige plager, men i langt mindre grad kroniske muskel- og skjelettplager. Det er konklusjonen i en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.


Dagsavisen gjenga nylig hovedpunktene i rapporten, som oppsummerer forskning og annen kunnskap på dette området. Til avisen deler forsker Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt noen enkle, gode råd til kontoransatte og andre PC-brukere som vil unngå langvarige plager:

– På generell basis er det viktig å ha varierte arbeidsstillinger. Det å ha en kort pause og slappe av i nakke- og skuldermuskulaturen i noen sekunder hvert tiende minutt, kan ha en god effekt. Vi foreslår også å gå bort fra PC-en i fem minutter hver time for å gjøre andre oppgaver. Hvis man ikke har denne variasjonen i arbeidet, vil det være en god idé å selv organisere arbeidet på den måten, slik at man får denne pausen.

Fysioterapeuter vet at mange typer fysiske og psykiske belastninger i arbeid og privatliv kan ha betydning for muskel- og skjelettplagene noen pasienter opplever i løpet av arbeidsdagen. Det er lett å peke på stillesittende PC-arbeid over mange timer som en konkret, fysisk årsak. Likevel kan andre forhold på arbeidsplassen i mange tilfeller ha større betydning, så som urimelig tidspress, urealistiske forventninger (egne og andres) til arbeidsutførelsen og generelt dårlig psykososialt arbeidsmiljø.

Les mer på Dagsavisen.no: