Offentlig spesialistgodkjenning

Ut fra behovene i kommunehelsetjenesten mener vi det er nødvendig med flere spesialiteter i fysioterapi, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.


I stortingsmelding 26 – Fremtidens primærhelsetjeneste – fremgår det at regjeringen ønsker å vurdere offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel for å møte behovene til brukere med flere og sammensatte problemer, og skape en helhetlig tjeneste. – Det er bra at denne regjeringen vil vurdere å bruke offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel i kommunehelsetjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Regjeringen sier i meldingen at de ønsker personell i kommunene med bred klinisk kompetanse. For å stimulere til en utvikling i denne retningen vil regjeringen vurdere å bruke offentlig spesialistgodkjenning som virkemiddel.

– NFF er glad for at det endelig er forståelse for behovet for offentlig godkjent spesialistkompetanse i kommunene. Ut fra behovene i kommunehelsetjenesten mener vi det er nødvendig med flere spesialiteter i fysioterapi, sier Hatlebrekke.

Det er et mål at mer fysioterapibehandling og rehabilitering skal foregå i kommunene.

– Dette innebærer at pasientene har behov for spesialisert kompetanse i kommunene, sier Hatlebrekke.

Helse- og omsorgsdepartementet har, slik NFF forstår det, gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede offentlig spesialistgodkjenning for flere grupper helsepersonell. – VI vil selvfølgelig fremme NFFs synspunkter inn i dette arbeidet, sier Hatlebrekke.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.