Nytt utseende på frikort

Frikort egenandelstak 1 og 2 med vedtaksdato fra 7. juni 2019 har fått nytt utseende. Frikort for 2019 med vedtaksdato før denne datoen har ikke nytt design, men vil likevel være gyldige ut 2019.


Frikortordningen er automatisert, og alle behandlere som utløser egenandeler, må rapportere disse elektronisk over linje til Helfo. Dette er bestemt i følgende forskrift:

Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til innbyggeren i posten innen tre uker.

Dersom innbyggeren har betalt egenandeler utover egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk refundert dersom samlet beløp er minst 200 kroner.

Les mer om egenandeler og se det nye utseendet på frikortene her:

(Illustrasjon: nytt utseende på frikort egenandelstak 2, som omfatter fysioterapi m.m.)