Ny ordning for pasientreiser uten rekvisisjon

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helseportalen, www.helsenorge.no.


For å gjøre dette må du logge deg inn på den elektroniske selvbetjeningsløsningen i helseportalen: https://helsenorge.no/min-helse.

Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema, og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.

Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema, og dette må sendes per post, som før.

Les mer om den nye ordningen her: