Nå har du direkte tilgang til fysioterapi

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.


Denne pasientreformen – gjerne omtalt som direkte tilgang til fysioterapi – ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2017. Reformen har vært en viktig sak for Norsk Fysioterapeutforbund å få gjennomført. Forslaget fra regjeringen til endring av lovgivningen på dette området kom opprinnelig i en stortingsmelding om primærhelsetjenesten som ble fremlagt i mai 2015.

Pasienter kunne riktignok også før 1. januar 2018 gå til behandling hos en avtalefysioterapeut uten først å ha en henvisning til fysioterapi fra sin fastlege eller annen behandler, men fikk da ikke refusjon fra trygden. Dermed måtte pasientene betale hele honoraret som en fysioterapeut med kommunal avtale kan kreve, ikke bare pasientens egenandel. Det er det nå slutt på.

Nyordningen omfatter ikke ridefysioterapi. Det er fortsatt nødvendig med henvisning for å få bidrag til ridefysioterapi.

I samlingen av lenker som er relatert til denne artikkelen, kan du lese mer om fordelene for pasientene ved direkte tilgang til fysioterapi, om bakgrunnen for at reformen innføres, og hvorfor Norsk Fysioterapeutforbund og fysioterapiorganisasjoner internasjonalt hilser den velkommen.

(artikkelen endret 1. januar 2018)