Mirakelmannen på Oppdal

Når steinhoggerne på Oppdal får vondt, går de ikke lenger til legen for sykmelding. De venter til fysioterapeuten kommer.


På Minera Skifer avd. Oppdal er sykefraværet er redusert fra over 15 prosent til under 4. Gode råd om arbeidsstillinger, fysikalsk behandling og hjelp til balansert fysisk aktivitet er ofte nok til å hindre både sykmelding og operasjoner, skriver Idébanken.org.

(Foto: Ragnhild Dåsnes)