Mer fysisk aktivitet i skolen

Sammen med flere andre folkehelseorganisasjoner arbeider Norsk Fysioterapeutforbund for at skoleelever skal få gleden av én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Barn har rett på bevegelse!


"Skolen har et klart folkehelseansvar som må følges aktivt opp. Helsefordelene av fysisk aktivitet er altfor viktig til at det skal være opp til den enkelte skole selv å bestemme hvor lite aktivitet barna skal få i løpet av en skoledag. I dag mangler barna en rett til bevegelse i skolen. Det må på plass!"

Dette er et sitat fra et innlegg i Dagbladet onsdag 24. mai, forfattet av en allianse av fem organisasjoner som vil ha mer fysisk aktivitet i skolen: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Den norske legeforening og Norges idrettsforbund. Les innlegget her:

Vi i Norsk Fysioterapeutforbund og våre samarbeidspartnere i Alliansen deler et sterkt engasjement for mer fysisk aktivitet for barn og unge i hverdagen. Barn og unge må få oppleve bevegelseslyst og glede av fysisk aktivitet i oppveksten, som gir gode erfaringer og danner vaner de kan føre videre i voksenlivet, og som også kan bidra til å forebygge sykdommer og helseplager livet ut.

Hvordan vil vi i Alliansen gjennomføre dette, og hvorfor mener vi det er så viktig? Les om dette i vår politiske plattform, som er vedlagt.