Manuellterapeut - fysioterapeut med spesialistkompetanse

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialistkompetanse på muskel- og skjelettplager.Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til undersøkelse og behandling hos manuellterapeut.


  • Manuellterapeuter kan henvise videre til billeddiagnostikk (Røntgen/ MR).
  • Manuellterapeuter kan henvise videre til spesialist for eksempel ortoped eller nevrolog, samt til fysioterapeut
  • Manuellterapeuten kan sykemelde og følge deg tett opp med riktige behandlingstiltak.

Manuellterapeuten vil hjelpe deg med å komme så raskt som mulig tilbake i arbeid. I tillegg kan manuellterapeuten komme med viktige tiltak med tanke på å forebygge tilbakefall av aktuelle muskel- og skjelettplager.

Manuellterapeuter skal være oppdatert på det nyeste av behandlingsmetoder og offentlige retningslinjer når det gjelder muskel- og skjelettplager. En innehaver av spesialisttittel innen manuellterapi krever at man kan vise til mange timer med oppdatert fagrelevant kursing innen en tidsperiode.

En manuellterapeut har spesialkompetanse på undersøkelse av alle muskel- og skjelettplager. Basert på funn gjort i en undersøkelse så setter manuellterapeuten en diagnose. Ut fra diagnosen iverksettes hensiktsmessige og effektive behandlingstiltak.

Behandlingen en manuellterapeut utfører foregår i dialog med pasienten. Vi ønsker at pasienten skal få god innsikt i sine plager slik at pasienten selv kan bidra til å gjøre behandlingsperioden kortere, og i den videre forebyggende fasen.

Tilstander som behandles er i utgangspunktet alle muskel- og skjelettplager. Ved akutte muskel- og skjelettplager er manuellterapeuter gode på lokalbehandling og treningsveiledning av nakke, rygg og skulder plager. Ved kroniske plager kan manuellterapeuter bidra med viktige forklaringsmodeller og kognitive mestringsstrategier på kroniske smerter.

Tilstander: akutte nakke- og ryggsmerter, nakke- og ryggprolapser, hodepine, kjevesmerter, tennisalbue, skuldersmerter, opptrening for å unngå operasjoner av skulder, rygg og knær etc.

Manuellterapeuter har spesialkompetanse på manipulasjonsbehandling/”knekk” av ryggsøylen. Ingen andre fysioterapeuter har godkjenning til å utføre denne behandlingen. I tillegg er manuellterapeuter gode på manuelle teknikker i forhold til lokal behandling av ledd, massasje, akupressur, taping. Opptreningskompetanse på alle muskel- og skjelettplager og operasjoner, blant annet skulder, nakke og ryggplager. I tillegg er flere manuellterapeuter godkjent i injeksjonsbehandling av muskel- og skjelettplager.