Manuellterapeut - en viktig aktør i det offentlige helsevesenet

Manuellterapeuter er gitt en viktig rolle innen det offentlige helsevesen. Manuellterapeuten kan gjennom sin rolle som primærkontakt bidra til raskere og mer effektiv pasientoppfølging av muskel- og skjelettplager.


I tillegg kan rollen til manuellterapeuten gi en økonomisk besparelse for helsevesenet gjennom å avlaste fastlegen for pasienter som oppsøker lege for sykemelding, henvisning til legespesialist, bildediagnostikk og annen fysioterapibehandling.

Manuellterapeuter er gitt en primærkontaktrolle som gjør at pasienter kan gå direkte til en fysioterapeut med spesialistkompetanse innen muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuten har utover fysioterapiutdannelse en 2-årig klinisk masterstudium utdannelse innen muskel- og skjelettplager.

Utdannelsen gir manuellterapeuten mulighet til å sykemelde en pasient. Dette gir sykemelder en mulighet til å være tett på pasienten i denne perioden, slik at sykemeldingen blitt brukt så effektivt som mulig med tanke på å komme tilbake på jobb.