Litt mosjon kan bety mye

Om du bare mosjonerer én til to dager i uka, kan aktiviteten likevel ha stor betydning for helsa di.


Er du lite fysisk aktiv, men ønsker å komme litt i form og ta bedre vare på helsa? Da kan det være lurt å begynne i det små, med å mosjonere når du har mest tid og overskudd: på fridagene dine. For om du bare har én eller to mosjonsøkter i uka, kan det likevel ha stor betydning for helsa di. Det viser en ny, stor undersøkelse i Storbritannia, der fysisk aktivitet og helsetilstand hos 64 000 voksne over 40 år ble fulgt over 18 år. Undersøkelsen viste at også de som ikke greide å være fysisk aktive så mye som anbefalt – 150 minutter i uka – reduserte sin risiko for tidlig død med over 30 prosent.