Langtids-covid er tema på Fysioterapidagen 2021

8. september er Verdens fysioterapidag (Fysioterapidagen). I år er det langtidsvirkninger av covid-19 som er i fokus for fysioterapeuter verden over. Koronavirussykdommen kjent som covid-19 har også rammet mange nordmenn.


Fysioterapidagen markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år følger den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy og Norsk Fysioterapeutforbund opp fjorårets covid-19-rehabiliteringstema. Det gjør vi ved å fokusere på fysioterapeutens og rehabiliteringens rolle i behandling og oppfølging av mennesker med langtidsvirkninger av covid-19.

Langtidsvirkningene omtales i norsk sammenheng på ulike måter, men gjerne som «long covid», «senskader etter covid-19» eller «langtids-covid». Norsk Fysioterapeutforbund har valgt å bruke det siste i sin omtale av de vanligste symptomene og plagene som forekommer hos noen i lang tid etter at sykdommen er påvist. Det finnes for øvrig ingen felles, internasjonalt anerkjent definisjon av hva som utgjør et tilfelle av langtids-covid.

Har du selv, eller noen du kjenner, opplevd langtidsvirkninger etter koronavirussykdom, og hatt behov for rehabilitering? Da skal du vite at Norsk Fysioterapeutforbund har oversatt en del materiale til norsk som kan være nyttig for mange. Materialet er vedlagt her som relaterte dokumenter.

I en artikkel om Fysioterapidagen 2021 på våre forbundsnettsider kan du lese om hvordan Norsk Fysioterapeutforbund legger til rette for at fysioterapeuter over hele landet kan markere temaet for Fysioterapidagen i år. Formålet med dette er framfor alt å gi pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester økt kunnskap om langtids-covid og rehabilitering, og fysioterapeutens rolle i den sammenhengen. Se relatert lenke.

Om Fysioterapidagen

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som i 2020 skiftet navn til World Physiotherapy, at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.