Langt flere får hjelp på frisklivssentral

Antall personer som får hjelp på frisklivssentral, har økt fra 16 000 i 2013 til 27 000 i 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.


Det er Kommunal Rapport som melder dette.

– Jeg vil gi ros til kommunene. De gjør en veldig god jobb. Mange har tatt tak i utfordringene i samhandlingsreformen, sier seniorrådgiver Turid Sundar i Helsedirektoratet til Kommunal Rapport.

Les mer her: