Kroppen må kobles på igjen ved psykiske lidelser

I forbindelse med NRK-serien "Jeg mot meg" der unge med psykiske problemer får gruppeterapi, har det kommet en del innlegg i media, også fra leder av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi - Merete Tønder.


3. april hadde en fastlege, Ole Rikard Haavet, et debattinnlegg om psykisk lidelse. Han gir uttrykk for at «unge som lider må få hjelp». Jeg er enig med ham i at hele primærhelsetjenestens tilbud til ungdom må rustes opp. Ikke bare ved at fastleger skal kunne tilby kognitiv terapi, men ved å utvide samarbeide og inkludere andre gode behandlere. Som Bent Høie selv påpeker i et debattinnlegg 8. mai i Aftenposten: « I dag driver mange fastleger for seg selv. Regjeringen vurderer å innlemme disse i primærhelseteam». I dette helseteam kunne det også inngå noen andre profesjoner som blant annet psykomotoriske fysioterapeuter.

Når ungdom går til legen for kroppslige plager, bør legen derfor sjekke om det er psykiske problemer som ligger bak og henvise dem videre til psykomotorisk fysioterapeut. Riktig behandling til rett tid kan være forebyggende mot den voksende gruppen av unge som får innvilget uføretrygd.

Ungdommene i NRK-serien får god hjelp med sine psykiske vanskeligheter. Flere av dem har diagnoser med sterke kroppslige uttrykk. Symptomene kan være smerter, livløshet, tomhet, trøtthet og utmattelse. Kroppen kan oppleves som frakoblet. Behandlingen til disse ungdommene bør ikke bare handle om samtaleterapi, men også innslag av en kroppslig tilnærming. Det kan hjelpe dem til at kroppen blir koblet på igjen.

(Innlegget ble først publisert i Aftenposten 27. april 2016)