Kroppen husker

Å få kontakt med pust, følelser og kropp kan hjelpe mot psykiske plager. Ny forskning viser at psykomotorisk fysioterapi har effekt mot smerte og spenninger.


– Kroppen husker, og livshendelser sitter i kroppen. Jeg kan kjenne hvor lenge belastningen har sittet, ved å kjenne på musklenes stivhetsgrad, sier psykomotorisk fysioterapeut Anne Øien til bladet Psykisk helse.

Kropp, følelser og psyke er tett sammenvevd. Mange kommer til fysioterapeuten med slitenhet, søvnproblemer, mageproblemer, smerter som har satt seg fast i ulike deler av kroppen. Dette kan du lese mer om i en artikkel i utgave 4-2018 av bladet Psykisk helse, som gis ut av Rådet for psykisk helse.