Kommunene får flere fysioterapeuter

I bunnåret 2011 hadde kommunehelsetjenesten i gjennomsnitt 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. I 2018 hadde dette økt til 9,5 årsverk, viser nye tall fra kommunene.


Årsverkene fordeler seg på fysioterapeuter som er kommunalt ansatte, selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeuter), og turnusfysioterapeuter i kommunene.

På våre forbundssider kan du lese mer om de nye tallene for kommunal fysioterapi: