Kloke valg til pasientens beste

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen 13. september 2018.


Et av grunnprinsippene i kampanjen er at valget av helsetjeneste skal være pasientrettet. Kampanjen skal bidra til å oppmuntre behandleren (for eksempel en fysioterapeut) og pasienten til å ha en samtale om overdiagnostikk og overbehandling, og sammen velge helsetjenester som er:

  • kunnskapsbaserte,
  • ikke påfører skade, og
  • er virkelig nødvendige.

I forbindelse med lanseringen av kampanjen sa forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund blant annet dette:

– Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester må ha tillit til at fysioterapeuter alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Et viktig poeng for oss er at tiltak mot overdiagnostikk og overbehandling må skje i møte med pasienten. Kampanjen er en invitasjon til pasienten om samarbeid og samhandling.

Du kan lese mer om kampanjen og Norsk Fysioterapeutforbunds deltakelse her:

Kloke valg til pasientens beste - kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling