Hver bevegelse teller

Nye retningslinjer om fysisk aktivitet fra Verdens helseorganisasjon. De slår fast at litt aktivitet er mye bedre enn ingen aktivitet, og jo mer, jo bedre er det for helsa. Sitter du også for mye i ro? Lurer du på hvordan du skal komme i gang?


Den 25. november 2020 kom Verdens helseorganisasjon med nye retningslinjer for fysisk aktivitet. Ved å følge disse retningslinjene kan vi alle bidra til at det blir færre kreftpasienter, færre diabetespasienter, færre pasienter med hjerte- og lungesykdommer, til at flere kan stå i arbeid, og at flere kan få et langt liv med god mental og fysisk helse. Men hvordan kommer vi oss fra retningslinjer til handling? Jo, mange må bidra, også hver enkelt av oss. For det er en kjensgjerning at vi er mer i ro enn vi har godt av.

Det er hjelp å få for deg som vil komme i gang

Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning. Vi anbefaler å ta en titt på Helsenorge.no Her finnes tips til hvordan bli mer aktiv, et 30-dagers treningsprogram og forslag til enkle styrkeøvelser.

Norsk Fysioterapeutforbunds egne sider finnes det også mange øvelser, vist med video, som vi trygt kan anbefale. Her finner du noen generelle øvelser for eldre, gravide, for rygg og mage, nakke og skulder, kne og hofte. I tillegg finner du avspenningsøvelser, tøyningsøvelser og øvelser du kan gjøre på arbeidsplassen.  

Har du en skade eller sykdom, eller av andre årsaker er usikker på hvordan du skal komme i gang, anbefaler vi at du tar kontakt med en fysioterapeut, se under finn fysioterapeut, eller du kan ta kontakt med frisklivssentralen i kommunen du bor. 

WHOs retningslinjer for fysisk aktivitet

  • Fysisk aktivitet er bra for hjerte, kropp og sinn. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og bidra til å leve bedre med hjertesykdommer, type 2 diabetes og kreft. Disse sykdommene er årsaken til nær 3 av 4 dødsfall i verden. Fysisk aktivitet kan også redusere symptomer på depresjon og angst, og virke positivt på tankeprosesser, læring og generelt velvære.
  • Litt fysisk aktivitet er bedre enn ingen, og mer er bedre. For helse og velvære anbefaler WHO minst 150 til 300 minutter med moderat aerob aktivitet per uke for alle voksne   (eller tilsvarende aktivitet med høy intensitet), og et gjennomsnitt på 60 minutter med moderat intensitet per dag for barn og ungdom.  
  • All fysisk aktivitet teller. Fysisk aktivitet kan gjøres som en del av arbeid, sport og fritid eller transport (gange, hjul og sykling), samt hverdags- og husholdningsoppgaver.
  • Alle har utbytte av styrketrening. Eldre voksne (65 år og eldre) bør legge til fysiske aktiviteter som legger vekt på balanse og koordinering, samt styrketrening, for å forhindre fall og forbedre helse.
  • For mye stillesitting kan være usunt. Det kan øke risikoen for hjertesykdom, kreft og type 2-diabetes. Å begrense stillesittende tid og være fysisk aktiv er bra for helsa.
  • Alle kan ha utbytte av økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting. Dette gjelder også gravide, kvinner som har født og mennesker som lever med langvarige (kroniske) lidelser eller funksjonshemming.