Hjerneslagkampanje blir nasjonal dugnad

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år. Nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.


Tidsfaktoren er kritisk ved hjerneslag, og det er viktig å øke kunnskapen i befolkningen om hvordan symptomene arter seg, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer, og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet - blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen – gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, ifølge undersøkelser foretatt av Helsedirektoratet.

Fysioterapi er en viktig del av rehabiliteringen av mennesker som får hjerneslag. Gjennom rehabilitering skal pasientene gjenvinne så mye som mulig av de fysiske og mentale funksjonene som ble svekket da slaget rammet. Opptrening av slagpasienter utføres av fysioterapeuter på sykehus, i egne rehabiliteringsinstitusjoner og i kommunehelsetjenesten.