Fysioterapi til «generasjon prestasjon»

Det er et økende fokus på barn og unges psykiske helse. Mange av dem som sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser osv., har også smerter i hode, nakke, mage, de føler seg utmattet, har søvnvansker osv. 


Det handler om stress og psykisk helse og det merkes på kroppen. Ungdommens helseplager har ofte sammenheng med at de opplever redusert mestringsfølelse, prestasjonskrav på for mange områder og krevende familiesituasjoner, jf den nyeste Ungdata-undersøkelsen. 

En fysioterapeut med kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi vil kunne bekrefte og anerkjenne plagene gjennom kroppsundersøkelse og samtale, og kunne behandle plagene og bidra til at ungdommen får nødvendig hjelp. NFF synes at dette innlegget i Dagsavisen fra fysioterapeutene Alette Ottesen og Gro Askland Øyehaug beskriver situasjonen godt.