Fysioterapi og psykisk helse

I år handler Verdens fysioterapidag om hvor viktig fysioterapi og fysisk aktivitet kan være for menneskers psykiske helse.


Verdens fysioterapidag er 8. september, og markeres av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. Siden 8. september i år faller på en lørdag, vil aktiviteter i Norge knyttet til dagen hovedsakelig foregå fredag 7. september.

Det overordnede temaet for Verdens fysioterapidag er hvert år «Bevegelse for god helse». I år er vi dessuten spesielt opptatt av å formidle hvordan fysioterapeuter kan bidra til bedre psykisk helse gjennom fysioterapitiltak og fysisk aktivitet.

I Norge markeres dagen i virksomheter der ansatte eller selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter arbeider. Ved siden av det internasjonale temaet velger mange fysioterapeuter aktiviteter som viser pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester hva deres virksomhet tilbyr av tjenester. I tillegg vil fysioterapeuter gjerne formidle informasjon om bredden og spesialiseringen i kompetansen de har.

Vil du vite mer om temaet fysioterapi og psykisk helse? På denne siden kan du blant annet laste ned en firesiders pasientbrosjyre som er laget til Verdens fysioterapidag i år.

Kontaktperson i NFF:

  • Vidar Rekve, kommunikasjonsleder, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Om Verdens fysioterapidag

I 1996 vedtok den internasjonale fysioterapiorganisasjonen, World Confederation for Physical Therapy (WCPT), at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.