Fysioterapeuter tar kloke valg

"Gjør kloke valg" er en kampanje som forbundet er med på, og som skal redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av. Som et ledd i dette gjør vi fysioterapeuter enda dyktigere til å gjøre kloke valg sammen med pasientene.


I forbindelse med vårt engasjement i kampanjen holder vi denne våren et dagsseminar og et todagersseminar for fysioterapeuter. Der er temaet å gjøre kloke valg i fysioterapi, og når fysioterapi er et klokt valg.

  • Dagsseminaret "Gjør kloke valg med muskel- og skjelettplager" går av stabelen allerede lørdag 7. mars. Programmet kan du se på bildet under.
  • Todagersseminaret "Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det et klokt valg?" holder vi 25. og 26. mai.

I løpet av 2020 vil kampanjen også rette seg mot befolkningen, for å gi pasienter og andre brukere av helsetjenester mer kunnskap om formålet. Det er av stor betydning for en effektiv helsetjeneste at befolkningen har en god forståelse av de valgene helsepersonell tar sammen med den enkelte.

Kloke valg gir de beste resultatene, også for din helse!

Seminarprogram Kloke valg muskel og skjelett