Fysioterapeuter overtar kirurgoppgaver

I tidsskriftet Fysioterapeuten kan du lese om at fysioterapeuter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen undersøker skulderpasienter før operasjon. Slik kutter de ned ventelister.


Før var pasientene på Haraldsplass inne til en utredning hos ortoped før operasjon. Det var opptil ni måneders ventetid på poliklinisk vurdering og stort press på avdelingens tre kirurger, skriver Fysioterapeuten. Derfor ble det tatt et initiativ til å prøve noe helt nytt. Fagfolkene ønsket å involvere sykehusets fysioterapeuter mer, både før og etter operasjon. Når pasientene ble kartlagt for om de skulle få operasjon eller såkalt konservativ behandling, skulle fysioterapeutene spille en viktig rolle.

(Toppillustrasjon: Haraldsplass Diakonale Sykehus, foto 2009 ved B. Ystebo, Flickr.com.)