Fysioterapeuter er best på muskel- og skjelettlidelser

28. mars la Kantar TNS frem Helsepolitisk barometer for 2017. – Det er gledelig å se at også befolkningen mener at fysioterapeuter er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i en kommentar.


Sett i lys av at befolkningen mener at fysioterapeutene er best kvalifisert, er det derfor litt underlig at kiropraktorer og leger er likestilte med fysioterapeuter når det gjelder hvem befolkningen søker behandling hos ved smerter i rygg og nakke. – Dette må vi se nærmere på, sier Hatlebrekke videre.

Barometeret som ble lagt frem i dag, viser at helsepolitikk bør være et viktig tema i årets stortingsvalg. For helse og omsorg er den samfunnssektoren som befolkningen mener må prioriteres sterkest.

Årets undersøkelse ligger under relaterte lenker. Fjorårets undersøkelse ligger under relaterte dokumenter.