Friskere barn på Arendalsuka 2018

På Arendalsuka i år inviterer Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet til en dialog om fysisk aktivitet i skolen.


Arrangementet holdes onsdag 15. august kl. 1300–1400 på Strand Café i Arendal. Det er åpent for alle, gratis, og uten påmelding. Tittelen er:

"Klar, ferdig – friskere barn. Mer fysisk aktivitet i skolen, hvorfor er det krevende å få til?"

De fem organisasjonene som er nevnt ovenfor, utgjør Alliansen for fysisk aktivitet i skolen. Det politiske utgangspunktet for dialogmøtet er at Stortinget i desember 2017 vedtok å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag.

Innleder på møtet er Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, deltar for å vareta skolens perspektiver. Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, legger fram erfaringer og forskning om fysisk aktivitet i skolen. Olaug Bollestad (KrF), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, deltar også.

Ordstyrer er Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer om arrangementet på Arendalsuka.no:

Se også relaterte lenker med mer informasjon om stortingsvedtaket og Alliansens arbeid og begrunnelse for mer fysisk aktivitet i skolen.

Har du spørsmål om arrangementet? Spør vår kontaktperson:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

(Illustrasjonsfoto, topp: fra politisk gate under Arendalsuka 2016, foto ved Vidar Rekve. Lite foto, forsiden: tilhørere under Norsk Fysioterapeutforbunds debatt om prioritering i kommunehelsetjenesten på Arendalsuka 2017, foto ved Signy Svendsen.)

(artikkelen sist endret 16. august 2018)