Folkehelsepolitisk plattform

Folkehelse er et satsingsområde i NFF og den 17. juni vedtok forbundsstyret forbundets folkehelsepolitiske standpunkt.


Plattformen skal bidra til å stake ut retningen for fysioterapeuters bidrag i folkehelsearbeid, både lokalt og nasjonalt. Den skal bidra til å synliggjøre NFFs politiske standpunkt på området, overfor media, lokale og sentrale politikere, samt øvrige beslutningstakere og aktører.

Plattformen skal også bidra til å skape god forståelse innad i NFF for hva folkehelsearbeid er – og ikke er.

Videre skal den skape engasjement for folkehelsearbeid og folkehelsepolitikk i NFFs organisasjonsledd, hos tillitsvalgte, fysioterapiledere og medlemmer generelt. Plattformen skal også motivere fysioterapeuter til å bidra med sin kunnskap inn i kommunenes viktige oversikts- og planarbeid.

Kontaktperson i NFF:

 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

Mål for NFFs folkehelsearbeid

er å skape forståelse og gjennomslag for at:

 1. Det er behov for økte ressurser til helsefremmende og forebyggende arbeid – både nasjonalt og lokalt 
 2. Fysioterapeuter skal bidra i det tverrsektorielle oversikts- og planarbeidet
 3. Fysioterapeuter må være en skal-tjeneste på helsestasjon og i skolehelsetjenesten
 4. Det er behov for økt helsekompetanse i befolkningen – det starter med flere fysioterapeuter til barna 
 5. Befolkningen, både de unge og de eldre, må bli mer fysisk aktiv
 6. Arbeidslivet påvirker folkehelsen – det gjør arbeidsplassen til en folkehelsearena
 7. Muskel- og skjelettlidelser kan og skal reduseres
 8. Frisklivssentralene skal styrkes
 9. Folkehelsekoordinator blir lovpålagt, og denne stillingen bør plasseres sentralt i kommunal ledelse
 10. Fysioterapeutene har en viktig rolle i folkehelsearbeidet – dette skal synliggjøres