Folkehelse og fysioterapeuter

Om du har stor interesse for temaet folkehelse generelt, og fysioterapeuters rolle i folkehelsearbeid spesielt, bør du lese dette.


Denne høsten har tidsskriftet Fysioterapeuten en fagutgivelse med folkehelse som tema, nr. 8-2020. Den tror vi mange vil være interessert i å få tilsendt gratis, ikke bare alle landets fysioterapeuter, men også du som er interessert i årets tema generelt og fysioterapeuters rolle i folkehelsearbeid spesielt.

For at du som verken er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund eller abonnent på tidsskriftet Fysioterapeuten skal få tilsendt dette spennende temanummeret, trenger vi navn og adresse på deg. Registrer deg på denne siden:

Her kan du lese hva Fysioterapeutens fagredaktør John Henry Strupstad (bildet under) sier om den kommende fagutgivelsen:

John Henry Strupstad, fagredaktør i Fysioterapeuten