Flere må betale egenandeler

Fra 1. januar 2017 er det bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling.


(sist oppdatert 15. oktober 2019)

Mer enn 200 000 pasienter med bestemte diagnoser som inntil nå har fått gratis fysioterapi, må dermed betale inntil 1990 kroner for behandlingen i 2017. Dette er en konsekvens av avtalen om statsbudsjettet for 2017 som nylig ble inngått mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre.

Helsemyndighetene vil informere om endringen når Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017 tett oppunder jul. Pasienter vil da finne informasjon om endringene på nettstedet helsenorge.no. Fysioterapeuter i kommunene, både ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende med kommunal driftsavtale, vil også bli informert om endringene fra myndighetene.

Hovedpunktene
Budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene innebærer at pasienter og fysioterapeuter fra 1. januar 2017 må forholde seg til følgende:

  • Fra 1. januar må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel.
  • Egenandelstaket for frikort tak 2 (som gjelder fysioterapibehandling m.m.) settes til 1990 kr.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak heves fra 12 til 16 år.

Frikort automatiseres
Det er allerede vedtatt at frikort for egenandelstak 2 skal automatiseres fra 1. januar 2017. Det innebærer at pasientene fra denne datoen vil få frikort uten å søke om det. Frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd, og overskytende beløp vil automatisk bli tilbakebetalt.