Fallforebygging - trening for eldre

Forebygging av fall kan bidra til at du får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet å bo hjemme lengre. På helsenorge.no finner du treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall.


Å forebygge fall kan gjøres på ulike måter avhengig av din alder og funksjonsnivå. Trening bør bli en del av de ukentlige rutinene dine, og dersom du er ustø, anbefaler vi at du gjør balanse- og styrkeøvelser minst tre ganger i uken.

Treningen kan du gjøre hjemme, på et seniorsenter, sammen med fysioterapeut eller på et treningssenter.

Dersom du vil forebygge fall, bør treningen inneholde tre ting:

  • utfordring av balansen når du står og går
  • trening av muskulatur i hofte-, kne- og ankelledd
  • øvelser som utfordrer koordinasjonen din

Treningen bør være regelmessig og tilpasset til hvor mye du kan bevege deg. Dersom øvelsene oppleves for lette, bør du prøve et program der øvelsene er litt mer utfordrende.

Her er øvelsene.