En faglig oppdatert fysioterapeut er gull verdt!

Hva bør en pasient kunne forvente av fysioterapeuten sin? Lennart Bentsen gir sitt svar på dette og annet i en kommentar til påstander og behandlinger som må tåle et kritisk søkelys.


Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune har laget en liste over påstander og behandlinger som pasienter kan slumpe til å møte hos sin behandler, og som de med fordel kan stille seg kritiske til:

Med denne lista som utgangspunkt har universitetslektor og manuellterapeut Lennart Bentsen skrevet et blogginnlegg der han vurderer, kommenterer og utdyper disse kritiske punktene:

Bentsens tekst gir et innblikk i hvordan gode fysioterapeuter reflekterer over hva som er grunnlaget for kvalitet i det faget de utøver, hva pasienten kan forvente av sin fysioterapeut, og hvordan fysioterapeuten hjelper pasienten til å medvirke i behandlingen. Vi håper alle brukere av fysioterapitjenester vil slutte seg til Norsk Fysioterapeutforbunds konklusjon etter å ha lest tekstene ovenfor:

En faglig oppdatert fysioterapeut er gull verdt!