Egenandeler fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 er det innført en ny egenandel i den kommunale fysioterapitjenesten, for undersøkelse med diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager.


Egenandelene som gjelder fra 1. november 2020 er vedlagt, se "Relaterte dokumenter". Den nye egenandelen for diagnostisk ultralyd er fastsatt til 100 kroner.

All informasjon om gjeldende egenandeler og egenandelstak m.m. ved behandling hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (avtalefysioterapeuter) og kommunalt ansatte fysioterapeuter finner du her: